فهرست دوره های مهارت ICDL

 

1- مقدمه ای به فناوری اطلاعات

۲- مدیریت فایلها و آشنایی با سیستم عامل Windows XP

3- آشنایی با نرم افزار واژه پرداز ۲۰۱۰ (MS-Word)

4- آشنایی با نرم افزار صفحات گسترده ۲۰۱۰ (MS- Excel)

5- آشنایی با نرم افزار پایگاه داده ها۲۰۱۰  (MS-Access)

6- آشنایی با نرم افزار ارائه مطلب ۲۰۱۰ (MS-Power point)

7- آشنایی با نرم افزار اطلاعات و ارتباطات۲۰۱۰  (MS-Outlook)

8- آشنایی با نرم افزار جستجوگر اینترنت ۸ (MS-IE)
كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه فرزان مي باشد و هر گونه استفاده اي فقط با تاييد كتبي مجاز مي باشد