فهرست دوره های مجلات

 

1- سیاست های سردبیری
۲- مرور و مرورگران
۳- نکاتی برای سردبیران تازه کار
۴- ارزیابی کیفیت مجله
۵- فاکتورهای رتبه بندی مجلات بر اساس اطلاعات پایگاه  JCR
6- نمایه سازی مجلات (۱)
۷- نمایه سازی مجلات (۲)
۸- نمایه سازی مجلات (۳)
۹- ویرایش ادبی و زبان مقالات
۱۰- مراجع و مرجع نگاری
۱۱- مرجع نگاری با استفاده از EndNote
12- ملاحظات اخلاق برای سردبیران مجلات
۱۳- سرقت علمی (Plagiarism) ویژه سردبیران مجلات
۱۴- تضاد علایق (Conflict of Interests) در مجلات پژوهشی
۱۵- آشنایی با مجلات بین المللی و ایرانی
۱۶- نشر الکترونیک
۱۸- تبلیغات و رسانه ها
۱۹- ضمایم
كليه حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه فرزان مي باشد و هر گونه استفاده اي فقط با تاييد كتبي مجاز مي باشد